Akıllı Otomasyonun İyi Bir Yatırım Olmasının 5 Nedeni

Akıllı Otomasyonun İyi Bir Yatırım Olmasının 5 Nedeni

Nitelikli işgücü bulmanın giderek zorlaştığı imalat sektöründe, pandemi ile ortaya çıkan küresel aksamalar günümüz üreticileri için süregelen sorunu daha da kötüleştiriyor. Günümüzde fabrika yöneticileri, daha fazla ve daha akıllı ürünlere yönelik artan talebi karşılamaya yetecek sayıda işçiyi bulmaya ve tutmaya çalışırken, aynı zamanda sosyal mesafeyle ilgili yeni yönergelere de uyum sağlamak zorunda kalıyor.

Bu ortamda, otomasyon, üreticilerin ürünlerin manuel olarak üretilmesinde meydana gelen birçok zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Otomasyon, onlarca yıldır fabrikalarda temel dayanak noktası olmuştur. Ancak yakın zamana kadar sermaye yoğun, uygulanması zaman alıcıydı ve el işçiliğine kıyasla çok pahalıydı. Akıllı yazılımların piyasaya sürülmesiyle, otomasyon artık yatırıma değecek esnek, hızlı ve en önemlisi uygun fiyatlı bir çözüm sağlamayı mümkün kılıyor.

Bu kombinasyon "Yazılım Tanımlı Üretim" olarak adlandırılmıştır ve akıllı üretim hatları ve tamamen programlanabilir fabrikaların önünü açmak için bilgisayarla öngörü, makine öğrenimi ve uyarlanabilir robotik ile birlikte çözümler sunmaktadır.

Akıllı otomasyona yatırım yapmayı düşünürken dikkate alınması gereken temel hususlardan birkaçını listeledik.

1. Ölçeklenebilirlik

Operatör çalıştırmak, iş vermek ve değişiklikler söz konusu olduğunda hızlı ve esnek olmanın avantajını sağlarken, bu yaklaşım ölçeklenebilirlikten yoksundur. Bir hatta yüzde 50 kapasite artırımı yapılması gerekiyorsa, yüzde 50 daha fazla operatörün işe alınması ve eğitilmesi oldukça zordur.

Darboğazları çözmek ve verimi artırmak için akıllı otomasyona dayalı bir montaj yaklaşımı, başlangıçtan itibaren ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda, bir hatta üretilen ürün varyasyonunu değiştirme veya hattın kapasitesini değiştirme zamanı geldiğinde, bu değişikliklerin de hızlı bir şekilde gerçekleştiği anlamına gelir.

Bu hız, herhangi bir işletme için başarı ve başarısızlık arasındaki fark anlamına gelebilir. Üretimi artırırken veya azaltırken veya bir ürünü tamamen tüketici beklentilerini karşılayacak şekilde kaydırırken, bunu hızlı bir şekilde yapabilen üretici, marjlarını olması gereken yerde tutacaktır.

2. Esneklik

Elektrikli otomobillerin tasarımında, firmalar bir aracın nelerden oluştuğunu yeniden hayal ettiğinde, otomobil endüstrisinin ne kadar dramatik bir şekilde değiştiğini düşünün. Tasarlanan araç temelde, yazılım tarafından kontrol edilen basit bir pil ve yedi hareketli parçadan oluşmaktaydı. Bir fabrika zemininin nasıl yönetilebileceğini yeniden hayal ederken, üretimin ne kadar basit, daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olabileceğine dair aynı tanımlamayı yapabiliriz. Özellikle günümüzde, imalat sektörü, insanların fabrika katlarında yaygın olma yeteneğini etkileyen pandemi ve diğer beklenmedik aksaklıklarla boğuşurken, montaj otomasyonu sayesinde elde edilen esneklik ve ölçeklenebilirlik giderek daha önemli hale geliyor. Yazılım, uzaktan yönetim ve dağıtılmış üretimi mümkün kılarak, montaj süreçlerine esneklik, zeka ve ölçeklenebilirlik getiriyor.

3. Rekabet Gücü

Bugün, imalat dünyası kendini COVID-19’un küresel tedarik zincirleri ve işgücü üzerindeki etkisiyle kötü bir şekilde sarsılmış durumda buluyor. Sonuç olarak, üretim verimliliği, üretkenlik ve maliyetle ilgili bir sonraki temel bölümün akıllı yazılımlar ve makineler, hatlar ve nihayetinde yazılımın tanımladığı fabrikalar tarafından yazılacağı açıktır.

Salgın sırasında her zamankinden daha şiddetli gördüğümüz gibi, insanlar işe gelemediğinde öngörülemeyen çıktılar meydana geliyor. Öte yandan, akıllı otomasyonun duyarlılığı, iş gücüne, tedarik zincirine veya tüketici talebine yönelik kesinti ne olursa olsun, üretim hatlarının bir düğmeye dokunarak yukarı veya aşağı ölçeklenebileceği anlamına geliyor.

4. Sürekli İyileştirmeler

Akıllı otomasyonun en büyük yararı, üreticilerin ölçülebilir metriklere göre kalite kontrol prosesleri oluşturmasına olanak tanıyan kapalı döngü denetimlere olanak sağlamasıdır. Yazılım aynı zamanda üreticilerin bir montaj hattında olup bitenlere ilişkin tam izlenebilirliğe sahip olmalarına da olanak tanır. Yazılımla etkinleştirilen bu geri bildirim döngüleri, üretimin ve kalitenin mümkün olduğunca yüksek olmasını sağlayarak sürekli iyileştirme ve ayarlamalara olanak verir.

5. Yatırım Geri Dönüşü

Otomasyonun vaat ettiği; daha yüksek verim, daha az arıza süresi, daha az hata her üreticinin istediği şeylerdir. Ancak hem para hem de zaman olarak ölçüldüğü şekliyle maliyet meydana getirir. Günümüzde, üreticilerin yıllık veya aylık bir ücret karşılığında otomasyon çözümlerine erişim sağladıkları daha modern “Hizmet Olarak Servis” iş modelleriyle, üreticiler bu olanaklara çok daha kolay ulaşabilir.

Montaj otomasyonunun faydalarını anlamak üretim oranlarına, maliyete ve bir hattı yapılandırma zamanına baktığınızda daha kolaydır.

Akıllı otomasyon yalnızca montajın esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda fabrika çalışanlarını daha üretken ve anlamlı roller üstlenmeleri için serbest bırakır. Aslında, şirketler otomasyonu benimsedikçe ve insanların makinelerle birlikte çalışması için yeni fırsatlar ortaya çıkardıkça yeni rollerin ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sıradan görevlerden ve rollerden memnuniyetsizlik nedeniyle en yüksek ciro oranlarından bazılarına sahip bir endüstride, otomasyon yalnızca makineleri değil, bu makineleri çalıştıran insanları da optimize eder. Otomasyonun bir diğer etkisi ise fabrikanın daha fazla ürünü daha yüksek kalitede ve daha düşük maliyetle üretebilmesidir.

Costifierile üretim süreçlerini akıllı modellerle tanımlarken üretim verimlerini de %15’e kadar arttırabilirsiniz. Aylık olarak ödeyeceğiniz uygun fiyatlarla, faydalarını günler içinde görebilirsiniz. Denemek için kaydolup, modellerinizi oluşturup, 15 gün ücretsiz kullanabilirsiniz.