Yükleniyor...
SFM Blog

SFM Yazılım Blog

Teknolojiyi İşletmelere Uyarlamak

Modern teknolojiler işletmeleri adım adım geleceğe taşırken bu süreçte çalışanların da bu teknolojilere adapte olabilmeleri son derece önemli bir hâle gelmiştir. İşlevselliğini geleneksel yöntemlerle sürdüren fakat zaman zaman maliyet ve zaman kayıpları yaşayan işletmeler bu sorunu giderebilmek için teknolojik atılımlara önem göstermişlerdir.

Talaşlı İmalat Nedir?

Talaşlı imalat, (ingilizce; machining) daha önceden dizaynı hazırlanmış, imalat süreci belirlenen makine elemanının imalat sürecine uygun talaşlı imalat tezgâhlarında, belirlenmiş kesici takımlar marifetiyle kesme operasyonuna tabi tutularak şekillendirilmesini kapsayan imalat yöntemi olarak tanımlanabilir.

Veri Güvenliği Neden Önemlidir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzdeki gelişimiyle birlikte işletmelerin kullanımlarına göre oluşan farklı veri havuzları dijital platformların güvenliği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Güncel teknolojilerin kullanımı sonucu işlerimizin büyük bir kısmı kolaylaşmıştır, zamandan ve maliyetten tasarruf ederek çalışanları ve işletmeyi ileriye taşıyan bu adımlar zaman zaman bizi tereddüte düşürebilmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyet Hesabının Önemi

Tedarik zinciri yönetimi günümüz işletmelerinde en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili bir tedarik zinciri yönetimi işletmelerin sorumluluklarını daha rahat yerine getirebilmelerini ve yeni bir perspektifi ele almalarını sağlamaktadır. İşletmeler kendi ekosistemlerinin yanı sıra tedarikçilerinin de ekosistemlerine zaman zaman etki edebilmektedir, bu etki doğru temin kaynaklarıyla çalışabilmek için optimal bir seçenek olarak ifade edilebilir.

Şirketlerde Sürdürülebilirlik ve Maliyet Yazılımı Etkisi

Günümüzde pek çok şirket sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında toplum ve çevre arasında bir köprü oluşturmaya çalışmaktadır. Kurumsal düzeydeki faaliyetlerin günümüzde rekabet ortamını şekillendiren en önemli faktör olduğunu ifade edebiliriz. Rekabet ortamındaki dengeleri değiştiren en büyük etken tedarik zinciri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar olarak nitelendirilebilir.

Satın Alma Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm gerçek ve tüzel kişiler kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda satın alma yapar. Satın alma yapılırken amaç, mevcut piyasa koşullarına göre maliyet olarak en düşük, kalite olarak en yüksek ve en uygun zamanda arzu edilen ürün/hizmete ulaşmaktır. Bu üç ana kriterin yanında; ödeme şartları, tedarikçiye ulaşabilme kolaylığı, satış sonrası hizmetler gibi parametreler de satın alma kararını etkileyen faktörlerdir.

Metal İmalat Süreci

Şirketinizin ürünleri sac veya diğer metalik malzemelerden mi oluşuyor? Metal imalat süreci, bu malzemeleri, bir üreticinin veya son kullanıcının spesifikasyonlarını karşılayan nihai ürünler veya parçalar halinde şekillendirir.

Dijital Dönüşümün 5 D'si

Dijital dönüşüm, günümüz ekonomisinde ortak bir tema haline geldi ve kurumsal değişim çabalarının çoğunu yönlendirdi. Dijital dönüşümler, genellikle tüm organizasyonu etkileyen karmaşık girişimlerdir. Bu karmaşıklık göz önüne alındığında, çabaları tamamı başarılı değildir.

Süreç Otomasyonu Ve Yapay Zeka İşletmeleri Yeniden Şekillendiriyor

Süreç otomasyonu, yapay zeka (AI) ve diğer otomasyon teknolojileri, çalışma şeklimizi kökten değiştirmeye başladı. Birçok kuruluş otomasyonun sunduğu yeteneklerden yararlanmaya istekliyken, bazıları bu yeni teknolojilerin tam olarak nasıl uygulanabileceğini anlamakta zorluk çekiyor. Ancak önümüzdeki yıllarda otomasyon ve yapay zeka, iş zorluklarına yaklaşma şeklimizde devrim yaratmayı vaat ediyor.

Dijital Dönüşüm Yazılımlarının İşletmenizdeki 5 Etkisi

Küresel pandemi sonrası dünya bir nebze olsun rayına otururken, imalat sektörü de dahil olmak üzere sektörler o dönemde kaybettiği ivmeyi yeniden kazanmaya çalışıyor. Bununla birlikte üreticiler, işletmelerini yeniden karlı bir başarıya dönüştürmeleri için, üretim alanı ve tedarik zinciri üzerinde kesintisiz görünürlük ile düzene sokması gerekiyor.

Pandemi Sonrası İmalat Sektörü İçin Öngörüler

Dünya COVID-19'un iş ve günlük yaşam üzerindeki etkisiyle boğuşurken, pandeminin ekonomi, istihdam ve endüstri için ne kadar çalkantılı geçtiği hakkında görüş bildiren çalışmaların sayısı oldukça fazla. Ancak, 2021 ve sonrası için özellikle imalatta iyimser olmak için nedenler var. Ekonomik belirsizlik bir yanında benzeri görülmemiş tedarik zinciri kesintileri, üreticiler için kılık değiştirmiş bir nimettir ve çoğu zaman durgun olan endüstriyi hareket etmeye teşvik eder. Her zamankinden daha hızlı ve daha esnek hale gelir. Endüstriyi ilerlemeye doğru itecek bir yıl varsa, o da bu yıl olacaktır.

Covid-19’un İmalat Sanayindeki Etkileri ve Yarattığı Fırsatlar

Pandeminin ekonomik etkisi, Çin'in Wuhan kentinde bir tedarik zincirinin kapanmasıyla başladı, ancak hızla üç aşamalı küresel bir yıkıma dönüştü. Virüs yayıldıkça, dünya çapında tedarik zinciri kesintiye uğradı, bunu ürün talebinde benzeri görülmemiş bir değişim izledi ve son olarak, temel olmayan ürün üretim hatlarına uygulanan zorunlu fabrika kapatmaları izledi. Bu yazıda da pandeminin etkisini ve üretimi istikrarsızlaştırmakla tehdit eden bu güçleri nasıl hafifletebileceğimizi inceleyelim.

İşletmenizin Mali Sağlığını Anlamak için Yedi Ölçüm

Üretim rekabetçiliğinin değerlendirilmesiyle ilgili birçok faktör vardır ancak finansal sağlık, hem yöneticiler hem de patronlar gibi bir şirketin kilit paydaşları için kesinlikle daha önemli parametrelerdir. Hangi yaklaşımın finansal olarak "daha sağlıklı" olduğunu karşılaştırmak için ilgili mali durumlarının uzun vadeli olarak imalat operasyonlarının ve finansal sağlıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme için yaygın olarak kullanılan yedi finansal oran vardır:

Akıllı Otomasyonun İyi Bir Yatırım Olmasının 5 Nedeni

Nitelikli işgücü bulmanın giderek zorlaştığı imalat sektöründe, pandemi ile ortaya çıkan küresel aksamalar günümüz üreticileri için süregelen sorunu daha da kötüleştiriyor. Günümüzde fabrika yöneticileri, daha fazla ve daha akıllı ürünlere yönelik artan talebi karşılamaya yetecek sayıda işçiyi bulmaya ve tutmaya çalışırken, aynı zamanda sosyal mesafeyle ilgili yeni yönergelere de uyum sağlamak zorunda kalıyor.Bu ortamda, otomasyon, üreticilerin ürünlerin manuel olarak üretilmesinde meydana gelen birçok zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Üretimde Geleneksel Yaklaşımlardan Vazgeçmek İçin 10 Neden

İmalat alanındaki gelişmeler, inşa etmesi ve devreye alması aylar süren maliyetli, esnek olmayan makinelerle kurulan otomasyon fabrikalar haricinde üreticiye pek çok alanda yenilikler getirmektedir. Bu gelişmeler, daha akıllı otomasyon çözümleri ile tedarik zincirlerine yeni çözümler getirirken üreticilerin üretim hatlarını daha dayanıklı ve verimli hale getiriyor.

CNC Parçalarının Maliyetini En Aza İndirmek İçin Tasarım İpuçları

Hem tek bir prototip oluşturmak için hem de büyük ölçekli üretim için CNC işleme söz konusu olduğunda üretim maliyetlerini düşürmek ana önceliktir.Maliyeti düşürmenin ilk ve en etkili yöntemi bunu tasarım aşamasında yapmaktır. Tasarımcı olarak kararlarınız nihai fiyatı büyük ölçüde etkileyebilir. Bu blog yazımızdaki ipuçlarını izleyerek maliyetleri en aza indirirken tasarım gereksinimlerinize uyacak şekilde optimize edilmiş parçalar üretebilirsiniz.

İşletmeniz için Küresel Bir Tedarik Zinciri Nasıl Oluşturulur?

Küreselleşmiş tedarik zincirleri onlarca yıldır değerli maliyet avantajları üretmiş olsa da, son dönemdeki çalkantılar, çok uzaktaki tedarik ağlarının kırılganlıklarını gözler önüne serdi ve tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulmasını gerekli kıldı. Yeni dönemde küresel bir tedarik zinciriyle çalışmak, size yerel olarak bulamayacağınız benzersiz ürünler sunma fırsatı verebilir. Sizi dünyanın diğer tarafındaki insanlarla buluşturur ve başarılı bir işletme olma yolunda olumlu bir adım atmanızı sağlar.

Kalite Kontrol Süreçleri Nasıl Oluşturulur?

Kalite kontrol, bir sürecin kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak kaliteye hakim olma anlamına gelir. Kalite kontrolünün temel amacı, müşteri beklentilerinin ve işletmelerin stratejik amaçlarının en ekonomik seviyede karşılanabileceği ürünün üretimi için gerekli planların geliştirilip uygulanarak etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasıdır. Kalite kontrol süreçleri, ürün bazlı veya hizmet bazlı, B2B veya B2C olsun, her tür işletmede kullanılabilir.

İşletmeniz İçin Doğru ERP Yazılımını Seçmenin 7 Adımı

Bir imalat işletmesini başarılı şekilde yürütmek, genellikle güçlü rekabet avantajını sürdürmek için yeni teknolojiyi hızlı bir şekilde uyarlayabilmek anlamına gelir.Piyasada, fiyat, işlevsellik ve karmaşıklık açısından farklılık gösteren çok çeşitli ERP yazılımları bulunmaktadır. Bu çeşitlilik içinde sizin için doğru ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımını seçmek karmaşık bir görevdir.

Dijital Dönüşüme Nereden Başlanmalı?

Değişim hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de denenmiş ve doğrulanmış iş süreçlerinin yıllardır iyi işlediği imalat sanayi için. Ancak değişim artık zorunluluk haline gelmiş durumda. Dijital dönüşüme başlamak için şirketlerin avantajları anlaması, üst yönetim onayı alması, yüksek hedefler koyması ve fırsatı değerlendirmek için uygulama yapması gerekiyor.

Eklemeli İmalat Nedir?

Eklemeli imalat (Eİ) yöntemi, tasarımdaki esneklik ve çoklu malzemeden oluşan parçaların imal edilebilmesini mümkün kılan bir imalat yöntemidir. Eklemeli imalat teknolojileri başlıca uzay ve havacılık, otomotiv, biyomedikal, savunma sanayi, enerji sektörü gibi önemli endüstri alanları için parça üretiminde kullanılmaktadır.

İmalat Sektöründe Geleceğin Teknoloji Trendleri

Üretimin geleceği geri dönülemez bir şekilde teknolojiye bağlıdır. Pek çok uzmana göre ucuz, daha yetenekli ve daha esnek teknolojiler tam otomatik üretim tesislerinin büyümesini hızlandıracaktır. Bu teknolojilerin başında gelen robotik, dijital ikiz teknolojisi ve nesnelerin interneti (IoT), imalat sanayindeki uygulamaları yönlendirirken üretimin gelecekteki yönünü önemli ölçüde şekillendiriyor. Üretimin geleceğinde başarılı olabilmek için mevcut teknoloji eğilimlerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu yazımızda üretimin imalat sektöründe geleceğin teknoloji trendlerini sizler için derledik.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Nedir?

Software as a Service teriminin ingilizce kısaltması olan SaaS, “hizmet olarak sunulan yazılım” şeklinde türkçeye çevirebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? SaaS bulut tabanlı bir servistir, bir yazılımı bilgisayarınıza ya da şirket ağına yükleyip onun üzerinden çalıştırmak ve güncellemek yerine, bu yazılıma internet üzerinden erişmeniz anlamına geliyor. En yaygın örnekleri ise email, takvim ve ofis uygulamalarını sayabiliriz.

İşletmelerde Sabit ve Değişken Maliyetler

Her şirketin amacı mevcut karını düzenli arttırmaktır. Çoğu firma kar marjını arttırmanın en iyi yolunun satışları arttırmak olduğunu düşünse de toplam maliyeti düşürmek daha faydalıdır. Bunun sebebi satışların artması artan iş miktarı nedeniyle genellikle maliyetlerin de artmasıdır. Dolayısıyla satışları artırmaya gerek kalmadan toplam maliyetlerde yapılacak değişiklikler firmanın karlılığı arttıracaktır. Bunun için öncelikle firma maliyetleri tanımalı ardından maliyet hesaplamaları ile gelecek planlaması oluşturmalıdır.

Başarılı Bir Maliyet Yönetim Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Piyasadaki rekabetin artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletmelerin maliyetlerini daha iyi bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşayacakları finansal sıkıntılar firmanın geleceği için büyük risk oluşturur. Firmalar ancak maliyetlerini kontrol altına alarak ve rakiplerine kıyasla maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü elde edebilirler. Bunun için de iyi bir maliyet yönetim sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

PLM Nedir?

Ürün yaşam döngüsünün ingilizcesi olan Product Lifecycle Management ifadesinin kısaltması olan PLM bir ürünün tasarım, üretim, satış sonrası destek ve elden çıkarma işlemlerinin, yani tüm yaşam döngüsünün kapsayan bir süreç yönetimidir.

ERP Nedir?

Enterprise Resource Planning kısaltması olan ERP, türkçe olarak işletme kaynak yönetimi anlamına gelir ve yazılımları tanımlamak için kullanılır. Bu yazılımlar firmaların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve uyumluluk, tedarik zinciri takibi gibi önemli işlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır.