ERP Nedir?

ERP Nedir?

Enterprise Resource Planning kısaltması olan ERP, türkçe olarak işletme kaynak yönetimi anlamına gelir ve yazılımları tanımlamak için kullanılır. Bu yazılımlar firmaların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve uyumluluk, tedarik zinciri takibi gibi önemli işlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır. Tam bir ERP yazılım paketi, işletmenin verimini artırmak için gerekli olan planlama, tahminleme ve raporlama gibi işleri yapabilecek yardımcı uygulamaları da içerebilir. Çoğu ERP sistemleri PLM sistemleri ile birlikte çalışır.

Günümüzde ERP sistemleri, tüm sektörlerde faaliyet gösteren büyük küçük tüm işletmeler için çok kritik bir öneme sahiptir. Hatta ERP yazılımları bu şirketler için makinelerin işlemesini sağlayan elektrik gibidir diyebiliriz!

ERP’nin Temel Yapıtaşları

Günümüz işletmelerinde pek çok farklı işin yapılması sonucunda bir ürün üretilmektedir. Bütün bu işlerin tek bir veri tabanında toplanıp, herkes için anlamlı hale getirilmesi ve herhangi bir aksaklıkta birbirleri üzerindeki etkilerinin kolaylıkla belirlenmesi gerekir. İşte tam olarak ERP çözümlerinin yaptığı iş budur. Farklı süreçleri birbirine bağlayarak tek bir yapı halinde uyumlu şekilde çalışabilmelerini sağlar.

Örnek verelim. Taşıt üreten bir firmayı düşünün. Pek çok alt parça ve birleşeni farklı alt yüklenicilerden tedarik eder.

ERP sistemi,

• Gerekli parçaların siprarişini ve satın alma işlemlerini takip etmesini,

• Bu parçaların tedariğinin ve ödemelerinin sorunsuz gerçekleşmesini,

• Bu süreçler sırasında oluşan bilgilerin şirket içindeki iş akışlarına, raporlama ve istatistiksel veri olarak temiz bir şekilde akmasını sağlar.

• Parçanın tüm bilgileri, örneğin adı, şirket içi parça numarası, malzemesi, boyutu, ağırlığı, üretici parça numarası, seri numarası, fiyatı, teknik bilgileri, tek bir sistem üzerinde depolanır.

Tüm bu bilgiler, şirketin en önemli unsurlarıdır ve tek bir yerde depolanması ve gerekli olan tüm sistemlerce kullanılması bu karmaşık süreçlerin kolaylıkla yürütülmesine yardımcı olur.

ERP sisteminin temel prensibi, merkezi bir bilgi sisteminin şirket içinde yaygın kullanımıdır. Birbirinden kopuk veri tabanları, tablolar, listeler yerine tek bir sistem üzerinden, şirketin yöneticisinden mühendisine aynı bilgiye ulaşabilir, yaratabilir veya inceleyebilir. Böylelikle herkesin en güncel ve doğru bilgiye, kısa sürede ulaşması garanti altındadır!

ERP Şirketinize Neler Katar?

ERP sistemleri şirketlerin işleyişini temelden değiştirmiştir. Başlıca yararları;

• Doğru zamanda doğru miktarlarda verilen siparişlerle operasyonel giderler azalır.

• Sözleşme, tedarik ve satın alma süreçleri arasındaki bağlantılar iyileşir.

• Doğru bilgiye kısa sürede ulaşılmasından dolayı verimlilik artar.

• Daha önceden iyi tanımlanmış süreçlerle hata yapma olasılığı azalır.

• Tek bir sistem üzerinden yürütülen süreçler dolayısıyla işletme ve operasyon giderleri düşer.

• Gerçek zamanlı veri akışı ile süreçler hakkında öngörü elde edilebilir.

Zaten ERP kullanıyor musunuz? ERP’ye entegre Costifier ile dijitalleşmenizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Hemen kayıt olup ücretsiz deneyebilirsiniz.