ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?

ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?

Günümüz dünyasını şekillendiren önemli bir terim olan Endüstri 4.0, gelişmiş ülkelerde hazırlıklarına yıllar önce başlanıp hayata geçirilmeye başlanmış sanayi-teknoloji bütünleşmesidir.

Başlangıçta üretim sistemlerindeki endüstriyel atılımlar sonrası küresel çapta yaşanan değişiklikler sonucu ülkeler ve şirketler bu atılıma adapte olmak durumunda kalmışlardır. Artan rekabet ortamı ve küresel pazarların genişlemesi sonucunda bu rekabet üstünlüğü teknolojiyi aktif olarak kullanan işletmelere geçmiştir.

Endüstri 4.0’ın genel amacı bilişim teknolojileriyle endüstriyi bir araya getirmektedir. Geleneksel yöntemlerin günümüzde etkisini yavaş yavaş yitirmeye başlaması bilişim teknolojilerine olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur.

İşletmeler sistemlerini bilişim alanında aktif duruma getirerek dünya pazarında etkin duruma gelmek istemişlerdir, yeni nesil yazılım sistemleri de buna örnek gösterilebilir. İşletmeler dünya pazarında aktif olmak istiyorlarsa ‘’akıllı üretim, sanal fabrika, bulut tabanlı programlar’’ gibi kavramlara aşina olmalıdırlar. Pek çok işletme bu kavramların uygulanmasıyla birlikte sistemlerinin yüksek oranda geliştiğini görmüştür. Tarihsel sürece baktığımızda da teknolojik atılımlara adapte olan işletmeler sistemlerini geleceğe aktarmışlardır. Sanal fabrika modellerinin oluşturulmasıyla birlikte sistemlerdeki aksaklıklar giderilmiş, bulut tabanlı çalışan yazılımlar sayesinde gerçekleştirilecek olan işlemlerin süreci kısalmış ve maliyetten tasarruf edilmiştir. Tüm bu çıkarımlar değerlendirildiğinde aktif bir endüstriyel işletmenin yazılım ve teknolojiden uzak kalmaması gerekmektedir. Sistemlerini en uygun şekilde değerlendiren, üretim sonuçlarını yüksek doğrulukta paylaşan bir yazılım Endüstri 4.0’ın faydalarından sadece bir tanesidir.

Costifier da Endüstri 4.0 teknolojik atılımının sonucunda ortaya çıkmış olan en uygun yapay zekâ yazılımıdır. Üretim sürecinin yanı sıra satın alma süreçlerinde de rasyonel bir ilerleyiş Costifier ile mümkündür. Costifier ile bu süreçleri kısaltabilir, satın alma planı oluştururken en doğru kararları alabilirsiniz. Costifier ile daha teklifleri almadan her üretici için en optimal ve rasyonel maliyet öngörüsünü elde edebilirsiniz. Böylece tedarik zincirinizin sorunsuz ilerlemesi için gereken tüm kriterleri elde etmiş olursunuz.

Tedarik zincirinizi teknolojik hareketlerle dinç ve etkin tutmak önemlidir. Detaylı bilgi, tedarik süreçlerini kolay yürütmek ve etkili bir yazılım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.