Akıllı Üretim (Smart Manufacturing) Trendleri

Akıllı Üretim (Smart Manufacturing) Trendleri

Günümüzde işlemlerimizin birçoğunu bilgisayar veya internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu işlemlerimizin bazıları gündelik hayatımızla ilgili bazıları da işlerimiz ve onların etkileşimleriyle ilgili olabilmektedir. İşlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından teknolojiyle iç içe olmak faydalı bir davranıştır. Bilgisayarla tümleşik sistemlerin günümüzde bu kadar önemli olmasının sebebi de budur.

Geçmişten bugüne geliştirilmiş olan seri üretim tekniklerinin günümüzde yüksek oranda bilgisayarla tümleşik bir şekilde ilerleyişinin belirli sebepleri vardır. Yazılımla ilerleyen süreçler işletmeleri geleneksel yöntemlere göre daha aktif bir duruma getirebilmektedir.

Geleneksel üretim tekniklerinin yerine modern üretim tekniklerinin kullanılmasıyla birlikte bu tekniklerin kullanımında karşımıza çıkan birtakım inovatif hareketler de mevcuttur. Bunlar; yüksek düzeyde uyarlanabilirlik, hızlı tasarım değişiklikleri, dijital bilgi teknolojisi ve daha esnek teknik işgücü eğitimi kullanan geniş üretim kategorisi olarak adlandırılabilmektedir. Yine aynı şekilde endüstriyel pazar ortamındaki yüksek rekabet yeni liderlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Yeni liderler işletmelerini sistematik bir şekilde ilerletmek istediklerinde bu inovatif hamleleri gerçekleştirmek durumundadırlar. Var olan işletmelerin ise zaman zaman yeni teknolojileri ve süreçleri benimsemekte zorlandıklarını görebilmekteyiz, bu işletmelere hem yazılım hem de işgücü konusunda destek olarak ilerlemelerini sağlayabiliriz.

Hem yeni liderlerin hem de büyük işletmelerin ilerlemelerini sürdürebilmelerinin bir diğer yolu da tedarik zincirindeki çeşitli problemleri giderebilmekten geçmektedir. Bunun için işletmelerin; akıllı bir sanal fabrikaya, birlikte çalışabilir stabil sistemlere, akıllı otomasyona, güçlü bir siber güvenlik ağına sahip olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda imalatta yapay zekâ’nın önemini göz ardı etmek söz konusu değildir, geçmiş verilerin analiz edilerek geleceğe aktarılması, tedarikçiler konusunda uygun olanın seçilerek zaman kaybının önlenmesi, optimal bir sürecin başlangıcı gibi kavramları bu süreçte pek çok kez karşımızda görebilmekteyiz.

Süreçlerin sorunsuz bir şekilde yapay zekâ aracılığıyla devam ettirilmesi işletmelere hem zaman yönünden hem de maddi yönden büyük tasarruf sağlamaktadır. Akıllı ve Sanal Fabrika kavramlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu işletmeler yapay zekâ’nın kullanımına yönelik olumlu geri dönütlerle işlemlerine devam etmişlerdir. Bunun sonucunda verimli üretim ve maliyet kayıplarının azalması en önemli sonuçlardan biri olmuştur, kazanılan zaman ve teknolojik hamleler ise yapay zekâ’nın göz ardı edilemeyecek diğer faydalarıdır.

Costifier da bu akıllı üretim tanımı için en uygun yapay zekâ adayıdır. Üretim sürecinin yanı sıra satın alma süreçlerinde de rasyonel bir ilerleyiş Costifier ile mümkündür. Costifier ile bu süreçleri kısaltabilir, satın alma planı oluştururken en doğru kararları alabilirsiniz. Costifier ile daha teklifleri almadan her üretici için en optimal ve rasyonel maliyet öngörüsünü elde edebilirsiniz. Böylece akıllı üretim için gereken tüm kriterleri elde etmiş olursunuz.

Akıllı üretim ile işletmenizi en yukarı taşımanız önemlidir. Detaylı bilgi, akıllı üretim aracı ve etkili bir yazılım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.