Başarılı Bir Maliyet Yönetim Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Başarılı Bir Maliyet Yönetim Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Piyasadaki rekabetin artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletmelerin maliyetlerini daha iyi bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşayacakları finansal sıkıntılar firmanın geleceği için büyük risk oluşturur. Firmalar ancak maliyetlerini kontrol altına alarak ve rakiplerine kıyasla maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü elde edebilirler. Bunun için de iyi bir maliyet yönetim sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

Maliyet yönetimi, bir projenin bütçe üzerinden yürütülmesi için yapılması gereken maliyetlerin planlanması, tahmin edilmesi, bütçelendirilmesi ve kontrol edilmesi süreçlerini içerir. Bu süreci kapsayan muhasebe yönetimi, şirketin bütçe aşımı riskini azaltmaya yardımcı olmak için planlanmamış harcamalarını tahmin edilmesini sağlar.

Bir projeye başlamadan önce işletmenin bütçeyi aşma olasılığını azaltmak için gelecek masrafları tahmin etmesi gerekmektedir. Proje yürütülürken maliyet yönetimi planına uygunluğu sağlamak için tüm harcamalar kayıt altına alınır ve analiz edilir. Proje tamamlandığında, tahmin edilen maliyetler ile gerçek maliyetler karşılaştırılarak gelecekteki maliyet yönetimi planlanır. Bu planlar bir döngü şeklinde firmanın varlığı boyunca devam etmektedir.

Bir projenin belirlenmiş bütçede tamamlanmasını sağlamak içn maliyet yönetiminin dört aşamalı süreçten geçmesi gerekmektedir:

1. Maliyet Yönetiminin Planlanmasi

Bu süreç proje boyunca bütçenin nasıl belirleneceği, maliyetlerin nasıl tahmin edileceği ve giderlerin nasıl yönetileceğinin planlarını kapsamaktadır. Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliği belirlenerek ürünlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların miktarı belirlenir.

2. Maliyet Tahmini

Maliyet tahmini süreci kaynakları ölçmek, maliyetlendirmek ve fiyatlandırmak için kullanılan tahmin sürecidir. Bir projenin teknik bilgilerini finans ve kaynak bilgilerine dönüştüren teknik uygulamalardır. Maliyet yönetim prosedürünün etkili olabilmesi için zaman, malzemeler, ekipmanlar, tesisler ve ulaşım gibi etkenlerin fiili ve amaçlanan kullanımına odaklanılmalıdır. Projedeki sabit ve değişken maliyetler belirlenerek buna göre bir tahminleme yapılır. Maliyet tahmini çok önemlidir çünkü yapılan tahminler iş planlamasını, kararları, projenin fiyatını doğrudan etkilemektedir.

Projeler için doğru maliyet tahmini yapmak, işletmelerin genel bütçesini kontrol altında tutması için çok önemlidir. Costifier, firmanızın bütün bu süreçleri doğru bir şekilde izlemesine ve karlılığı artırmasına yardımcı olmak için maliyet yönetimi yazılımını sunar.

Costifier ile şirketinize özel olarak yaratılmış modeller ile hızlı ve kolay maliyet tahmini yaparken maliyetleri de %15’e kadar düşürebilirsiniz. Ücretsiz denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Maliyet Bütçeleme

İyi bir maliyet tahminlemesinden sonraki aşama bütçeyi belirlemektir. Tahminler yapıldıktan sonra projeye dair bütün maliyet tahminleri birleştirilerek genel bir proje bütçesi belirlenir.

Ancak yeni işlerin ortaya çıkması, daha detaylı planlamaların eklenmesi gibi anlık değişimlerden dolayı başta tahmin edilen maliyetler sabit kalmamaktadır. Dolayısıyla bütçe raporları esnek bir biçimde oluşturulmalıdır.

4. Maliyet Kontrolü

Bu aşamada maliyetler toplanır, analiz edilir, takibi yapılır, raporlanır ve yönetilir. Planlanan durumdan sapmalar tespit edilerek maliyet performansının kontrolü yapılır. Maliyet sürecindeki tüm değişiklikler kaydedilir ve minimum maliyet elde etmek için düzenleyici kararlar alınır. Tahmini maliyetler ile gözlemlenen fiili maliyetler karşılaştırılır ve analiz edilir; bu da yeni maliyet yönetimi ve yeni bütçelerin tahminlerini besler.

Projeler için bir maliyet yönetim yapısı uygulamak, bir işletmenin genel bütçesini kontrol altında tutmasına yardımcı olur. Costifier firmanızın bütün bu süreçleri doğru bir şekilde izlemesine ve karlılığı artırmasına yardımcı olmak için maliyet yönetimi yazılımını sunar.