İŞLETMELERDE SABiT VE DEĞiŞKEN MALiYETLER

İŞLETMELERDE SABiT VE DEĞiŞKEN MALiYETLER

Her şirketin amacı mevcut karını düzenli arttırmaktır. Çoğu firma kar marjını arttırmanın en iyi yolunun satışları arttırmak olduğunu düşünse de toplam maliyeti düşürmek daha faydalıdır. Bunun sebebi satışların artması artan iş miktarı nedeniyle genellikle maliyetlerin de artmasıdır. Dolayısıyla satışları artırmaya gerek kalmadan toplam maliyetlerde yapılacak değişiklikler firmanın karlılığı arttıracaktır. Bunun için öncelikle firma maliyetleri tanımalı ardından maliyet hesaplamaları ile gelecek planlaması oluşturmalıdır.

Her şirketin yapısına göre farklı maliyetleri vardır. Herhangi bir şirket tarafından yapılan toplam maliyetler, sabit maliyetlerden ve değişken maliyetlerden oluşmaktadır. Bir şirketin maruz kaldığı sabit ve değişken maliyetlerin oranı içinde bulundukları sektöre bağlıdır. Şirketler, birim başına maliyetleri analiz ederken hem sabit hem de değişken maliyetleri hesaplamalıdır. Bunun için öncelikle şirket kendi sabit ve değişken maliyetlerinin ne olduğu bilmelidir.

SABİT MALİYET

Sabit maliyet, üretilen malın-hizmetin miktarındaki artış veya azalışla değişmeyen maliyetlerdir. Yani sabit maliyetler aydan aya aynı kalır. Bu maliyetler ticari faaliyetlerden bağımsız olarak bir şirket tarafından ödenmesi gereken giderlerdir. Şirket satış yapmasa bile sabit maliyetler ödenmek zorundadır. Sabit maliyetlerin belli olması o maliyeti karşılamak için en az ne kadar gelir elde edilmesi gerektiğini bilmek açısından oldukça önemlidir.

Sabit Maliyet Örnekleri:

• Maaşlar : Çalışanların ne kadar çalıştıklarına bakılmaksızın ödenen sabit ücret ve diğer çalışan maliyetleri

• Kira : İşyeri sahibine yapılan ödemeler

• Sigorta : Sigorta şirketine belli aralıklarla ödenen primler

• Kamu Hizmetleri : Elektrik, telefon, gaz hizmetleri

• Reklamlar ve Pazarlama : Web sitelerinden veya medya yoluyla yürütülen kampanyaların maliyetleri

DEĞİŞKEN MALİYET

Değişken maliyet, üretilen malın veya hizmetin çıktısıyla orantılı olarak değişen maliyettir. Diğer bir değişle, şirketin üretim hacmine göre değişir. Üretim arttıkça maliyet yükselir, üretim azaldıkça maliyet düşer.

Değişken maliyetleri hesaplamak üretim birimi başına düşen maliyeti düşürerek işi daha karlı hale getirmeye yardımcı olur.

Değişken Maliyet Örnekleri:

• Hammadde maliyetleri : Bir ürünün hammadde maliyeti

• İşleme/İmalat maliyetleri : Bir ürünün üretilmesi için gereken proseslerin maliyetleri

• Sigorta : Sigorta şirketine belli aralıklarla ödenen primler

• Satış komisyonları : Satış görevlilerine ürün veya hizmet sattıkları durumunda ödenen ücret

• Nakliye : Bir ürünün satılıp gönderildiğindeki maliyetidir (satış miktarı arttıkça nakliye maliyeti de artmaktadır)

Bir şirketin karını arttırabilmesinin en iyi yolu toplam maliyetini düşürmektir. Sabit maliyetleri düşürmek oldukça zor olduğundan, çoğu şirket değişken maliyetleri azaltmaya çalışır. Dolayısıyla maliyetleri düşürmek genellikle değişken maliyetleri düşürmek anlamına gelmektedir. Her şirketin değişken maliyeti şirketin yapısa göre değiştiği için şirkete göre iyi bir maliyet yönetimi yapılmalıdır.

Firmanıza özel yöntemlerle üretim maliyetlerini %15’e kadar düşürmek ve karlılığınızı arttırmak için Costifier’ı hemen ücretsiz deneyebilirsiniz.