Üretim İçin Maliyetleri Düşürme İpuçları

Üretim İçin Maliyetleri Düşürme İpuçları

Üretim, imalat sektöründeki tüm şirketlerin sürdürülebilirliği için en önemli anahtardır. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için maliyetlerin rekabetçi rakamlarla korunması gerekmektedir. Bu yazımızda üretim maliyetlerini düşürebileceğiniz ipuçlarını derledik.

1. Stratejik Bir Plan Geliştirin

Çevreyi, pazarı, rakipleri ve mevcut iç kaynakları analiz ederek, hedefler ve yol haritasını içeren bir stratejik plan hazırlayabilirsiniz. Kısa, orta ve uzun vadede yol haritanızı görselleştirebilirsiniz. Kaynaklarınızı, üretim araçlarınızı ve malzeme planlarınızı takip edebilir, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için teknolojik gelişmeleri takip edebilirsiniz.

2. Sürekli İyileştirme Uygulamalarını Kullanın

Altı Sigma, sürekli iyileştirme veya Kaizen teknikleri gibi yalın üretim girişimlerini benimseyebilirsiniz. Bu uygulamalar, çalışanların karmaşık iş rutinleri geliştirmelerine yardımcı olacaktır. İlk adım olarak da kuruluşunuzu ve ürünlerinizi uluslararası standartlarda belgelendirebilirsiniz. Örneğin:

• ISO sertifikaları. Daha fazla bilgi için ISO web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.iso.org/

• Çevre standartları

• Ürün ve personel güvenlik standartları

• Yerel düzenlemeler

3. Yalın İmalatı Göz Önünde Bulundurun

Malzeme maliyetlerinizi düşük tutmak için yalın üretimi kullanabilirsiniz. Yalın üretim, Toyota firmasının üretim teknikleri kökenlidir. Yalın üretimin arkasındaki ana fikir ise, atıkları en aza indirmek gibi maliyet azaltma tekniklerinin temelidir.

Yalın üretim ilkelerine göre, bir üretim sürecinin verimli olabilmesi için yedi tip atık ele alınmalı ve gerekirse düzeltilmelidir:

Aşırı üretim: Aşırı üretim, satılamayacak veya beklenenden daha düşük bir fiyata satılması gereken bir ürün ürettiğiniz zaman ortaya çıkar ve bu da şirketin kârlılığını etkiler.

Stok: Piyasanın taleplerinden daha fazla ürün üretildiğinde ortaya çıkar ve satılana kadar depolanması için kaynak gerektirir. Satılması yavaş olan envanteri tutmak, depolama nedeni ile para harcanmasını gerektirir.

Lojistik: Lojistiğin kendisi bir atık biçimi değildir. Ancak, yanlış taşıma israfa yol açabilir. Bir parça üretim süreci sırasında gereksiz yere taşındığında, zarar görebilir veya üretim sürecinde gecikmeye yol açabilir.

İşleme: Gereksiz işleme sürelerinin oluşması, veya üretimdeki hatalar tüm süreci savurgan hale getirebilir.

Bekleme: Üretim hattının boş kalması, hem işçiler hem de sermayeniz için boşta zaman anlamına gelmektedir ve bu da başlı başına bir israftır.

4. İyileştirmeyi Teşvik Eden Göstergeler Oluşturmak ve Bunları Takip Etmek

Şirket çalışanlarınız yol haritanızı bilmelidir. Bu yolda performans göstergeleri en iyi yol gösterici olacaktır. İşletmeniz üzerinde doğrudan etkisi olan temel performans göstergeleri (KPI'lar) belirleyebilirsiniz. Bu göstergeler tüm ekipleri doğru yöne yönlendirecektir.

5. İşinizde Uzmanlaşın ve Gerisini Dış Kaynaklardan Temin Edin

Şirketinizin uzmanlık alanı dışında değer katmayan etkinliklerden kurtulabilirsiniz. İşletmenizin özüne odaklanıp ve faaliyetlerin geri kalanını dış kaynaktan temin etmek iyi bir fikir olabilir. Lojistik, özel makinelerin bakımı, temizlik hizmetleri, bina bakımı, dış ticaret gibi faaliyetleri dış kaynaklara aktarabilirsiniz.

6. İşçilik Maliyetlerini Düşürün

Daha iyi bir alternatif işçilerin verimliliğini artırmaktır. Kalifiye işgücü artırarak başlayabilirsiniz. Ayrıca, mevcut personel için bir eğitim programı uygulayın, böylece yeni becerilerde ustalaşabilir ve yaptıkları işte daha verimli hale gelebilirler.

Küçük işletmeler, işçileri daha fazla ve daha akıllı çalışmaya teşvik etmek için teşvik programları sunarak verimliliği sıklıkla artırabilir. Ayrıca, üretim sürecinin verimliliğini artıran teknikler öneren çalışanları da ödüllendirebilirsiniz.

7. Malzeme ve Enerji Maliyetlerini Azaltın

Malzemeler, üretimde yer alan üretim maliyetlerinin bir diğer önemli parçasıdır. Üretim giderinizin büyük bir kısmı hammadde maliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bu gideri azaltmanın yollarını aramak mantıklıdır.

Daha düşük bir fiyata hammadde satın almak için yollar arayabilirsiniz. Örneğin, tedarikçilerinizden yapılan toplu alımlarda indirimlerden yararlanmak için malzemeleri büyük miktarlarda satın alabilirsiniz. Malzemeleriniz üzerinde en rekabetçi fiyatı elde etmek için birden fazla tedarikçiyle görüşüp ve bunları satın alma sürecinde olduğu gibi karşılaştırarak daha uygun bir satın alım yapabilirsiniz.

Şirketinizde elektrik, buhar, yakıt gibi birçok enerji kaynağı vardır. Tesisleri kontrol edin ve tüm sızıntıları ve enerji kaybı kaynaklarını azaltın. Panolar, transformatörler, jeneratörler, motorlar, kompresörler, boru hatları gibi ekipmanları kontrol edebilirsiniz.

8. Önleyici Bakıma Geçin

Kuruluşunuz içinde makine arızası için beklemeden, önleyici ve öngörülebilir bakım uygulamasına geçebilirsiniz. Tesiste tüm ekipmanlarınızı korumak için bir bakım planı geliştirmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca kesintileri önlemek için bakım ekibinizle önleyici çalışma takvimi hazırlayabilirsiniz. Önleyici bakımda değerlendirebileceğiniz başlıklar:

• Sarf malzemesi ve yedek parçaların değiştirilmesi

• Yağlama

• Filtrelerin değiştirilmesi

• Rulmanların değişimi

• Teknik temizlik

• Kızılötesi kameralar ile elektrik panelleri izleme

• Dönen ekipmanlardaki titreşim anormalliklerini tespit etmek

BONUS: Maliyetleri Costifier ile Düşürebilirsiniz

Costifier firmanıza özgü oluşturduğu modellerle üretim maliyetlerinizi %15’e kadar düşürerek işletmenizin sürdürülebilirliği konusunda destek olacaktır. Ücretsiz denemek için buraya tıklayabilirsiniz!