İmalat Sektöründe Geleceğin Teknoloji Trendleri

İmalat Sektöründe Geleceğin Teknoloji Trendleri

Üretimin geleceği geri dönülemez bir şekilde teknolojiye bağlıdır. Pek çok uzmana göre ucuz, daha yetenekli ve daha esnek teknolojiler tam otomatik üretim tesislerinin büyümesini hızlandıracaktır.

Bu teknolojilerin başında gelen robotik, dijital ikiz teknolojisi ve nesnelerin interneti (IoT), imalat sanayindeki uygulamaları yönlendirirken üretimin gelecekteki yönünü önemli ölçüde şekillendiriyor. Üretimin geleceğinde başarılı olabilmek için mevcut teknoloji eğilimlerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu yazımızda üretimin imalat sektöründe geleceğin teknoloji trendlerini sizler için derledik.

Robotik

Robotik ile gelişen teknolojinin üretimin geleceğini önemli ölçüde değiştireceği değerlendirilmektedir. İşbirlikçi robotik ve yapay zeka üretim maliyetlerini azaltabilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve zor görevleri tamamlayarak üretimin daha kısa zamanda yapılması ve üretim esnekliği yaratabilir. Ayrıca robotik, fabrika üretkenliğini artırmak ve üreticilerin değişen tüketici tercihlerine uyum için gereklidir.

Dijital İkiz

İmalat sektöründe dijital ikiz teknolojisi, "dijital fiziksel bir varlık veya sürecin performansını modelleme süreci” olarak açıklanmaktadır. Bir başka değişle, bütün üretim süreçlerinin bir yansıması olan dijital modeller anlamına gelmektedir.

Yeni ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olan sanal simülasyonlara olanak sağladığından, bu teknoloji ürün geliştirmede çok yararlıdır. Ayrıca, malzeme kullanımının ve tedarik sürecini otomatikleştirerek ve daha net bir görünüm sağlayarak şirketin tedarik zincirinin optimize edilmesine de yardımcı olmaktadır.

Dijital ikiz kavramı uzun süredir var olsa da, uygulama yavaş olmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki büyük sanayi komplekslerinin %50'sinin 2022 yılına kadar bu teknolojiyi uygulaması beklenmektedir.

Dijital ikiz teknolojinin yaygın olarak benimsenmesinin yavaş olmasının nedenlerinden biri, bu teknolojinin dört alt teknoloji ile birlikte gelişmesinin gerekmesidir. Bunlar, büyük veri toplama, büyük veri yönetimi, yapay zeka ve adaptif analitiktir. Teknolojinin gerektirdiği ilk zorluklara rağmen, dijital ikiz teknolojisine yatırım yapan şirketler, kritik süreçlerin döngü sürelerinde %30'luk bir iyileşme görebilmektedir. Dijital ikiz teknolojisi; süreçleri iyileştirme, makine bakımını tahmin etme ve önleme ve ürün ömrünü uzatma potansiyeline sahip olmakla birlikte, daha önce bilinmeyen işbirliği fırsatlarını da gündeme getirmesi beklenmektedir.

Costifier da bir dijital ikiz yazılımı olarak değerlendirilebilir. İmalat sanayindeki firmaların geçmiş üretim verilerinden oluşturulmuş dijital ikiz modelleri ile üretilecek ürünlerin maliyetini hızlı ve güvenilir şekilde hesaplamak mümkün olmaktadır. Ayrıca %15’e kadar verim artışı sağlayarak daha ucuza üretimi mümkün kılmaktadır. Daha önce denemediyseniz buradan kayıt olup ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz.

Nesnelerin Endüstriyel İnterneti (IoT)

İvme kazanan bir diğer üretim trendi de, imalat sanayiinin endüstriyel düzeydeki uygulamalarla birlikte birbirine bağlı cihazların kullanılması anlamına gelen nesnelerin endüstriyel internetidir. IoT sayısız cihaz ve cihazdan oluşurken, birbirine bağlı sensörlerin kullanılması anlamında gelmektedir. Üretimdeki sensörler, stok yönetimini otomatikleştirme, kendi kendinin optimizasyonu ve üretim sürecine ilişkin içgörü için değerli verilerin toplanması da dahil olmak üzere tedarik zincirinde pek çok benzersiz avantaj sunar.

IoT çözümleri tasarrufları artırmaya, süreçleri kolaylaştırmanıza ve daha fazlasına yardımcı olabilecek yeni veri öngörüleri sunarken manuel görevleri otomatikleştirmektedir. Bazı gelişmiş IIoT teknolojileri, örneğin tesis enerji kullanımı, çevre koşulları ve doluluk eğilimleriyle ilgili öngörüler sağlayabilir.