B2B Satış Nedir?

B2B Satış Nedir?

İşletmeden işletmeye ya da sıkça kullanılan İngilizce “business-to-business” ibaresinin kısaltılmış şekli B2B, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamalarına verilen genel bir terimdir. B2B sürecinde işletmeler ürünlerini farklı işletmelere pazarlayarak ürünlerini tanıtmış olurlar. Tüm firmalar için uygun bir ticaret şekli olan B2B aktif satışın temelini oluşturmaktadır. B2B Pazarlama geleneksel iş modellerini değiştirerek:

• Daha iyi müşteri tatmini ve desteği

• Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması

• Daha iyi servis

• Daha iyi alış ve satış işlemleri

• Daha az işletim maliyeti

• Daha az üretim maliyeti

• Daha düşük stok maliyeti

gibi pek çok faktörü bizlere sağlayacaktır. Ayrıca ‘‘E-Ticaret’’ pazar anlayışının son zamanlarda ivme kazanmasıyla birlikte satıcı ve alıcı şirketler arasında kuvvetli bir bağ oluşturduğu da ifade edilebilir.

B2B’nin şirketlerin ihtiyaç duydukları maddelere kavuşmak için kurulan bir sistem olduğunu söylemiştik. Birçok işletme başta kendi web siteleri olmak üzere, LinkedIn, Instagram, Twitter gibi sitelerden mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler. Böylece işletmeler gerçekleştirdikleri teknolojik atılımların meyvelerini kısa sürede toplayabilmektedirler. Ayrıca ortak çalışma sürecinin oluşturulması da son derece önemlidir. B2B pazar anlayışında işletmeler arası etkileşim sürdürülmeli, işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünlerin temin edilmesi, soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. B2B pazarlamanın getirmiş olduğu birçok fayda bugün işletmelerin ihtiyaç duydukları ticaret anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Costifier da B2B pazarlamanın getirmiş olduğu faydaları kullanan, işletme ve kullanıcı arasındaki bağı koruyan, teknolojinin yazılımla bütünleşmesiyle birlikte ortaya çıkan, üretilecek/tedarik edilecek olan ürünlerin yüksek doğrulukta ve hızlı bir şekilde hesaplanmasını sağlayan bir yapay zekâ yazılımıdır.

Üretim sürecinin yanı sıra satın alma süreçlerinde de sistematik bir ilerleyiş Costifier ile mümkündür. Costifier ile bu süreçleri kısaltabilir, satın alma planı oluştururken en doğru kararları alabilirsiniz. Ayrıca Costifier ile daha teklifleri almadan her üretici için en optimal ve rasyonel maliyet öngörüsünü elde edebilirsiniz. Böylece tedarik zincirinizin sorunsuz ilerlemesi için gereken tüm kriterleri elde etmiş olursunuz.

İşletmenizi makine öğrenmesi ile kararlı bir duruma getirebilir, güvenli bir şekilde verilerinizi bulut tabanlı veya cihaz üzerinden buluttan bağımsız bir biçimde oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve etkili bir yazılım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.