Üretimde Maksimum Verimi Elde Etmek

Üretimde Maksimum Verimi Elde Etmek

Üretim süreci, işletmelerin hammaddeleri dönüştürmek ve bunları mamul ürünlere çevirmek için gerçekleştirdiği süreçlere denir. Bu süreçler imalat sanayisinde hammaddenin görünüşünü, boyutunu, sertliğini vb. değiştirmek için kullanılmaktadır.

İşletmeler birden fazla hammaddeyi işleyebilirler. Bu hammaddelerin üretimleri sırasında da istenilen miktarı ve kaliteyi hedeflemek amacındadırlar. Üretimin eksiksiz ve hızlı bir şekilde devam edebilmesi için firma içinde üretilecek ürünler için maliyet hesabı yapılması gerekmektedir. Teklif hazırlama sürecinde üretilecek ürünlerin tamamının optimal şekilde düzenlenmesi ve değerlerinin net bir şekilde ortaya çıkarılması büyük öneme sahiptir. Bu yüzden üretim planlaması yapmak üretim sürecine fayda sağlayabilir, üretim planlaması ise;

• Üretilecek ürünlerin talep edilme düzeyinin öngörülmesi,

• Hangi zaman diliminde ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi

• Belirli bir tarih için mi yoksa ilerisi için mi üretilecek sorusunun giderilmesi,

• Üretimde kullanılacak malzemelerin sıralanması,

• Stokların doğru analiz edilmesi,

olarak sıralanabilir. Bu kriterlerin dışında üretim sürecinde verilerinizin doğruluğu ve gelecek öngörüleriniz için bir maliyet yazılımı kullanmanız son derece önemlidir. Etkili bir yazılım verilerinizi zarar etmeden geleceğe taşıyabilir ve yukarıdaki tüm kriterlerle birlikte işletmenizi maksimum verimi sağlayan bir duruma dönüştürebilir.

Costifier , teknolojinin yazılımla bütünleşmesiyle birlikte ortaya çıkan, üretilecek/tedarik edilecek olan ürünlerin yüksek doğrulukta ve hızlı bir şekilde hesaplanmasını sağlayan bir yapay zekâ yazılımıdır. Üretim sürecinin yanı sıra satın alma süreçlerinde de sistematik bir ilerleyiş Costifier ile mümkündür. Costifier ile bu süreçleri kısaltabilir, satın alma planı oluştururken en doğru kararları alabilirsiniz. Ayrıca Costifier ile daha teklifleri almadan her üretici için en optimal ve rasyonel maliyet öngörüsünü elde edebilirsiniz. Böylece tedarik zincirinizin sorunsuz ilerlemesi için gereken tüm kriterleri elde etmiş olursunuz.

İşletmenizi makine öğrenmesi ile kararlı bir duruma getirebilir, güvenli bir şekilde verilerinizi bulut tabanlı veya cihaz üzerinden buluttan bağımsız bir biçimde oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve etkili bir yazılım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.