Hedef Maliyet Modellemesi: Maliyeti Doğru Öngörmek Önemlidir

Hedef Maliyet Modellemesi: Maliyeti Doğru Öngörmek Önemlidir

Tedarik zinciri organizasyonları için olmazsa olmaz bir teknik haline gelen hedef maliyet analizi, firmaların tedarikçilerle etkin bir şekilde müzakere etmelerini ve işbirliği yapmalarını sağlar. Yapay zeka alanındaki gelişmelerle birden fazla kaynaktan gelen verileri toplamak ve maliyetlerin analizini otomatikleştirebilmek mümkün hale gelmiş durumdadır.

Hammaddelerin ve üretim maliyetlerinin arkasındaki itici güçleri anlamak, tedarik zinciri organizasyonları için maliyet tasarrufu fırsatları yaratmak için zorunludur. Girdi maliyetleri piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişme eğiliminde olduğundan, en iyi fiyatlarla satın almak istediğiniz ürün veya hizmetlerin girdi maliyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek için yine yapay zeka yazılımları kullanılabilir.

Hedef Maliyet Analizi Nedir?

Hedef maliyet, tüm malzeme maliyetlerini, işçilik maliyetlerini, genel giderleri ve kar marjlarını içeren bir ürün veya hizmetin tahmini fiyatının hesaplamasıdır.

Hedef maliyet analiz yazılımı, tedarik zinciri profesyonellerini, pazarlık çabalarının bir parçası olarak tedarikçilere uygulanabilir kanıtlar sağlama konusunda yetkilendiren ve nihai fiyatlarına daha yakın bir hedef maliyet tahmini elde etmelerine yardımcı olan güçlü bir maliyet tahmin aracıdır. Bu tür analizlerle elde edilen öngörüler, ekiplerin ayrıntılı maliyet etkenlerini anlamasına ve beklenen fiyat noktalarına ilişkin nesnel ve gerçeklere dayalı bir görünüm oluşturmasına yardımcı olur.

Maliyet kırılım analizi ve maliyetlendirme olarak da bilinen maliyet analizi, etkin tedarikçi görüşmesi ve operasyonların iyileştirilmesi için stratejileri destekler. Genel amaç, bir ürünün "maliyeti" ile tedarikçi veya distribütör tarafından verilen fiyat arasındaki boşluğu kapatmaktır.

Hedef Maliyet Analizindeki Zorluklar

Bir ürünün altında yatan maliyet etkenlerinin değerlendirilmesi karmaşık bir görevdir. Buradaki zorluk, çelik fiyatındaki bir değişiklik gibi piyasa tarafından yönlendirilen maliyetler için tahminleri tahmin edebilen bir maliyet modeli geliştirmektir. Ayrıca, yeni bir ürün için mümkün olan en kısa sürede hızlı bir şekilde oluşturulmalıdır. Maliyeti dinamik olarak güncellemek için harici ve dahili veri kaynaklarıyla bağlantı kurmak bir diğer önemli zorluktur.

Maliyetli Modelleme Yazılımını Kullanma

Tedarik zinciri ekipleri, birden fazla kaynaktan gelen geçmiş ve gerçek zamanlı verileri toplayıp işleyebilen yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla maliyet analizi yapabilmektedir. Teknoloji, tedarik sürecinin farklı aşamalarında ayrıntılı maliyet tahminleri sağlamak için süreci otomatikleştirebilir. Algoritmalar, minimum manuel girdi ile çeşitli maliyet tahminlerinin belirlenmesine yardımcı olarak hata olasılığını azaltır.

Hedef maliyet modelleme yazılımı, mevcut tedarik zinciri yönetimi altyapısı ile kolayca entegre edilebilir. Dahili analitik ve pazar verileriyle sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, tek seferlik kurulumdan sonra gelecekteki modeller kendi başlarına güncelleme yaparak hesaplama için güncel kalabilir.

Maliyet Nasıl Hesaplanmalıdır?

Bir ürünün maliyetini belirlemeyle ilgili bazı kısa adımlar şunlardır:

1. Veri Toplama:

İlk adım, kurumsal kaynak platformları, malzeme listesi, faturalar, harcama verileri, açık veri kaynakları ve üçüncü taraf veritabanları gibi birden çok kaynaktan ürün veya hizmet verilerinin tanımlanmasını içerir.

2. Maliyet Kırılımlarının Elde Edilmesi:

Bir sonraki adım, malzeme, işçilik, dönüştürme maliyetleri, genel giderler, lojistik ve kar gibi temel maliyet faktörlerinin tüm bileşenlerini genişletmektir.

3. Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi:

Altta yatan maliyet etkenlerini belirlemek için mevcut tüm dahili ve harici kaynakları değerlendirilmesi gerekmektedir.

4. Maliyet Öngörülerinin Geliştirilmesi:

Anlamlı maliyet öngörüleri geliştirmek için birden çok kaynaktan elde edilen bilgileri yapay zeka yöntemleri ile modellemesi ve hesaplama yapılması mümkün olmaktadır.

Hedef maliyet modellemesi, herhangi bir zamanda satın alınan mal ve hizmetlerin gerçek maliyetini belirlemek için son derece değerli bir araç olabilir. İşte modelin temel avantajlarından bazıları:

⚬ Gerçeklere dayalı bir müzakere platformu oluşturur:

Hedef maliyet modellemesi, tedarikçi maliyet faktörlerinin derinlemesine anlaşılmasını sağlar. İşçilik, ekipman, genel gider ve kâr dahil olmak üzere tüm maliyet yapısının net bir görünürlüğünü elde edersiniz.

⚬ Şeffaflığı artırır:

Kategori, kaynak bulma ve finans gibi farklı ekiplerden paydaşlar, yapılandırılmış ve çok katmanlı olması gereken maliyet modelleri oluşturabilir ve görüntüleyebilir. Maliyet yapısının tam olarak görülmesiyle, uzun vadeli ilişkileri hak eden tedarikçileri belirlemek için daha iyi bir konumda olacaklardır.

⚬ Maliyetleri düşürür:

Maliyet bileşenleri, maliyet kırılımları ve nedensel faktörler hakkında bilgi sağlayarak, gerekli maliyet modellemesi, tedarik sorumlularının başına buyruk harcamaları ortadan kaldırmasına ve gereksiz maliyetleri düşürmesine olanak tanır. Doğru yapıldığında, bir işletmenin artan tasarruflar gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

⚬ Müzakere için bir temel sağlar:

Gelişmiş maliyetli metodolojiler, bir ürün veya hizmeti tasarlamanın, üretmenin ve teslim etmenin gerçekte ne kadara mal olduğunu anlamaya yardımcı olarak tedarikçi müzakerelerine rekabet avantajı sağlar. Bir tedarikçinin teklif ettiği fiyat sizin tahmininiz ile uyuşmazsa, maliyet modeli, müzakereler için zemin hazırlar.

⚬ Uzun vadeli tedarikçi ilişkileri kurar:

Odağı fiyattan maliyete kaydırarak, maliyet analizi bir işletmenin ve tedarikçilerinin karşılıklı olarak faydalı çözümler bulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca tedarikçilere, geliştirebilecekleri ve daha iyi bir maliyet konumuna ulaşabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olarak da fayda sağlayabilir. Maliyet faktörlerine ve ekonomiye ilişkin içgörülerle, tedarikçilerle daha iyi işbirliği yapabilir ve uzun vadeli ilişkiler kurabilirsiniz.

⚬ Ürün geliştirmeyi hızlandırır:

Dijital uygun maliyetli modeller, tasarım mühendislerinin tedarikçi fiyat tekliflerini beklemek zorunda kalmadan sağlam maliyet projeksiyonları oluşturmasına olanak tanır. Bu, mühendislerin birden fazla ürün tasarımı alternatifi tasarlamasına ve test etmesine ve geliştirmeyi hızlandırmasına olanak tanır.

Bazı şirketlerde, maliyet analizinin geniş çapta benimsenmesi, kültürel bir değişimi de gerektirir. Zaman zaman, bazı ekipler, gereken maliyeti hesaplamayı benimsemez. Bu gibi durumlarda gerekli olan, personeli maliyet analizinin zaman içinde gerçekleştirilebilecek pratik bir model olduğuna ikna etmektir.

Çeşitli sektörlerdeki şirketler artık maliyet tasarruflarını artırmak için maliyet analizinden yararlanıyor. Etkili bir CRM ile birleştiğinde, firmaların sürekli olarak önemli tasarruflar elde etmelerine yardımcı olabilir.

Hedef Maliyet Analiz için Costifier'ı kullanabilirsiniz. Costifier , size daha teklifler gelmeden, her üretici için firma bazlı yüksek doğrulukta hesaplamalarla maliyet öngörüsü sunmaktadır. Bu sayede üretici ile pazarlık yapabilir ve en uygun maliyetle üretimi tamamlarsınız. Detaylı bilgi ve demo için bizimle iletişime geçebilirsiniz.