İşletmeler İçin Zaman/Maliyet Döngüsü

İşletmeler İçin Zaman/Maliyet Döngüsü

Son zamanlarda işletmelerin üretecekleri ürünler için geniş bir portföy oluşturduklarını ifade edebiliriz. Bu konuda gerçekleştirilen çalışmaların tamamı eskiye oranla daha da artmaktadır; üretimdeki ve sanayideki gelişmeler geleceğin nasıl şekilleneceğini de bizlere göstermektedir.

Üretim arttıkça buna oranla harcanılan kaynak sayısı da artmaktadır. Tüm bu süreçler belirli bir zaman/maliyet döngüsünde gerçekleşmektedir. Özellikle bu süreçlerde bir tıkanıklık yaşandığı zaman işletmeler iyileştirme amaçlı dönemsel kararlar alabilirler. Bu kararlar sürekli hâle getirilmezse geçmişteki tıkanıklık yine yaşanabilir. Tüm bu olumsuzlukları giderebilmek için mevcut veriler üzerinden öngörü amaçlı makine öğrenmesi modelleri oluşturulabilir. Optimizasyon algoritmaları ile tıkanıklık yaşanılan anda bu tıkanıklık giderilebilir ve verim artışı sağlanabilir.

Bununla birlikte bir maliyet azaltımı kullanmak işletmenizi diğer işletmelerden daha farklı bir seviyeye taşıyacaktır. Üretim yapan firmalar için en kritik nokta teklif hazırlama süreçleridir. Teklif hazırlama süreçleri geniş çaplı bir ürün üreten işletme için zor ve karışık olabilmektedir. Çünkü işletmeler zaman zaman üretecekleri ürünlerin maliyetini doğru öngöremiyorlar ve çok düşük teklif verip zarar ediyorlar ya da çok yüksek teklif verip işi alamayabiliyorlar. İşte bu durumda zaman/maliyet döngüsü bize son derece net bir şeyi söylemektedir: tüme varım yerine tümden gelim yöntemini kullanın!

Bu yöntemde zaman/maliyet döngüsü tam tersine işler ve üretilecek ürün üretilen parçalara göre parametrize edilir ve maliyet hesabı yapılır. Sonrasında ise yan giderler, kâr gibi parametreleri ekleyerek devam etmesi beklenir. Son aşamada ise ortaya çıkartılan tablodan teklif oluşturulur ve tümden gelim tamamlanır.

Costifier da geleneksel yöntem olan önce teklif yöntemi yerine en son teklif yöntemini kullanarak tümden gelimi etkili bir şekilde kullanır.

Teklif süreçlerinde zaman/maliyet döngüsünü en optimal şekilde kullanıcılarına sunar. Kısaca Costifier, teknolojinin yazılımla bütünleşmesiyle birlikte ortaya çıkan, üretilecek/tedarik edilecek olan ürünlerin yüksek doğrulukta ve hızlı bir şekilde hesaplanmasını sağlayan bir yapay zekâ yazılımıdır. Üretim sürecinin yanı sıra satın alma süreçlerinde de sistematik bir ilerleyiş Costifier ile mümkündür. Costifier ile bu süreçleri kısaltabilir, satın alma planı oluştururken en doğru kararları alabilirsiniz. Ayrıca Costifier ile daha teklifleri almadan her üretici için en optimal ve rasyonel maliyet öngörüsünü elde edebilirsiniz. Böylece tedarik zincirinizin sorunsuz ilerlemesi için gereken tüm kriterleri elde etmiş olursunuz.

İşletmenizi makine öğrenmesi ile kararlı bir duruma getirebilir, güvenli bir şekilde verilerinizi bulut tabanlı veya cihaz üzerinden buluttan bağımsız bir biçimde oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve etkili bir yazılım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.