COVID-19 İmalatta Dijital Dönüşümü Nasıl Etkiledi?

COVID-19 İmalatta Dijital Dönüşümü Nasıl Etkiledi?

İmalat sanayindeki firmalar, operasyonel dayanıklılıklarını ve verimliliklerini iyileştirmeye yardımcı olmak ve müşteri büyüme stratejilerini desteklemek için dijital teknolojilere yöneliyor. Peki bu yönelim pandemi ile nasıl etkilendi?

IBM ve The Manufacturer tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, üreticilerin üçte ikisinden fazlası (% 67), korona virüs salgınının bir sonucu olarak dijital teknolojileri kullanma sürecini hızlandırdı.

Üretim firmalarının sadece % 16'sı dijital dönüşüm projelerini duraklatırken, işletmelerin çoğunun dijital araçlar ile artan üretkenlik, verimlilik ve dayanıklılık arasındaki güçlü ilişkiyi kabul ettiği ortaya çıkmış oldu.

İşte Raporda Öne Çıkan Bulgular:

• Üretim konusunda karar vericilerin% 67'si, salgının bir sonucu olarak dijital teknolojileri benimsemelerinin hızlandığını söylüyor.

• % 92'si en önemli ihtiyacın operasyonel verimliliği artırmak olduğunu söylüyor.

• % 88'i, COVID-19'un kuruluşlarının operasyonel dayanıklılığa daha fazla önem vermesiyle sonuçlandığını söylüyor.

• Siber güvenlik, veri analizi ve bulut bilişim, en büyük oranın halihazırda uyguladığı veya uygulamaya yönelik çalıştığı teknolojik alanlar olarak öne çıkıyor.

• Dijital dönüşüm için zaman ayırmamak (yani sadece işletmedeki mevcut faaliyetler üzerinde çalışmak) şu anda yeni teknolojileri benimsemenin önündeki en önemli engel olarak öne çıkıyor.

• Önümüzdeki 18 aya bakıldığında, teknolojinin benimsenmesinin önündeki en önemli engel organizasyon kültürü olarak belirlenmiş.

• İş senaryosunun belirlenmesi, faydalara dayalı bir yol haritasının belirlenmesi ve işgücünün becerilerinin artırılması ile ilgili daha fazla destek, dijital teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacağının altı çizilmiş.

2021 Dijital Dönüşüm Değerlendirmesi Raporu, üreticilerin halihazırda uyguladıkları veya uygulamaya yönelik çalıştıkları ilk üç teknolojiyi siber güvenlik (% 88), gelişmiş veri analitiği (% 79) ve bulut bilişim (% 79) olarak sıralıyor. Raporun açıkça ortaya koyduğu gibi, acil odak noktası, minimum harcamayla maksimum çıktı elde etmek için operasyonel verimliliği ve dayanıklılığı artırmak olmuştur.

Ancak, endüstrinin yeni teknolojileri benimsemesini hızlandırmak için bir dizi engelin aşılması gerekiyor. Üretimle ilgili karar vericiler, en önemli engellerinin kaynak ve zaman (% 58), finansman sağlama (% 52) ve organizasyon kültürü (% 50) olduğunu söylüyor. Birkaç katılımcı ise, bir projeyi desteklemek ve ilerletmek için doğru paydaşı veya firmayı bulma zorluklarından bahsediyor.

Ayrıca, üretim / kurumsal kaynak planlaması (MRP / ERP) ile ilgili birçok sürecin sayısallaştırılması ve otomatikleştirilmesi de dijital dönüşüm için en çok tercih edilen çözümler arasında yer alıyor.

Ankete katılan üreticilerin dörtte üçü (% 75), dijital teknolojileri benimsemelerini hızlandırmak için üç alanda desteğe ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Bunlar, iş akışının belirlenmesi, fayda destekli bir yol haritasının belirlenmesi ve işgücünün becerilerinin artırılmasıdır.

İleriye dönük olarak, imalat konusunda karar vericiler için gündemde üst sıralarda yer alan ilk beş faktör şunlardır:

• Operasyonel verimliliği artırmak (% 92)

• Müşteri büyümesi (% 87)

• Müşteriyi elde tutma (% 85)

• Tedarik zinciri bütünlüğü (%81)

• Operasyonel dayanıklılık (% 81)

COVID-19'un bir sonucu olarak dijital teknolojileri benimsemenin etkisi sorulduğunda, üreticilerin verdiği cevaplar şu şekilde:

• Planlarımızı / benimseme projelerimizi hızlandırdık (% 67)

• Planlarımızda değişiklik yok (% 17)

• Projelerimizi erteledik (% 16)

Bununla birlikte, yeni teknolojileri benimseme konusunda üreticilerin karşılaştığı ilk beş engel şunlardır:

• Kaynak / zaman (% 58)

• Finansman sağlamak (% 52)

• Firma yapısına/kültürüne adapte etme (% 50)

• Uygulamaya alma (% 40)

• Benimsenecek teknolojiyi seçmede zorluk (% 37)

BONUS

Costifier ile zaman ve para harcamadan dijital dönüşüme başlayabilirsiniz. Üreteceğiniz ürünlerin maliyetini hızlı ve yüksek doğrulukta elde ederken, %15’e kadar verim artışı sağlayarak daha ucuza üretim yapabilirsiniz. İncelemek için buradan ulaşabilirsiniz.