Tedarik Zinciri Süreçlerinin Dijitalleşmesi

Tedarik Zinciri Süreçlerinin Dijitalleşmesi

Günümüzde tüm endüstriyel işletmelerin hedeflediği birtakım hedefler mevcuttur. Üretim aşamalarının sorunsuz ve eksiksiz ilerlemesi için planlanan bu stratejik hedefler işletmelerin rekabetçi pazar ortamında ayakta kalabilmeleri için büyük bir öneme sahiptir.

Üretimde esneklik, verimlilik, zaman tasarrufu ve maliyetlerde azalma gibi kavramlar işletmelerin ihtiyaç duydukları hedefleri ifade eder. Dijitalleşmeyle birlikte daha da çok önem kazanan bu kavramlar farklı disiplinlerde çalışan işletmelerdeki karışıklığı önlemek için en iyi çözümdür. Zaman zaman dijitalleşmenin getirmiş olduğu karışıklıklar işletmeleri farklı aksiyonlar almaya yöneltebilir, bu durumda işletmelerin problemleri tespit edilmeli, temel amaçlarına yönelik nokta atışı çözümler getirilmelidir.

Küresel rekabet ortamında en önemli faktörlerden bir diğeri de yeni teknolojilere entegre olabilmektir. Yeni teknolojiler, endüstriyel işletmelerin sistemlerini daha düşük maliyetle yönetebilmelerine ve zaman tasarrufu sağlamalarına yardımcı olabilir. Sanal fabrika modeli gibi yüksek verimlilikle ve bulut tabanlı çalışabilen yazılımlar Endüstri 4.0’ın getirilerinden sadece bir tanesidir.

Bilişim teknolojilerinin sayısız faydalarını kullanarak sistemlerinizi ve ürünlerinizi en optimal şekilde kullanabilirsiniz. Geleneksel yöntemlerin etkisini yitirdiği ve yazılım çağının başladığı günümüzde dünyanın dört bir tarafında üretim yapan işletmeler bu konuya yoğunlaşmalıdırlar. Dijital dönüşüm süreçlerinin sorunsuz geçmesi için de işletmelere destekler sağlanmalı ve bu yeni süreçlere adapte olmaları için çalışmalar yapılmalıdır.

İşletmeler sanal fabrika modeliyle her bir tedarikçi için tedarikçinin maliyet karakteristiğini yansıtabilir ve yüksek doğrulukta hedef fiyat hesaplaması yapabilir. Bu süreçte işletmeler tedarikçilerinin ne kadar kabiliyetli ve işlevsel olduklarını görebilirler. Küresel ekonomi trendleri ve pazar şartlarına bakıldığında optimal bir yazılım işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. Endüstri 4.0 ve bilişim teknolojilerinin etkilerinin işletmelere yansımaları da bu şekilde özetlenebilir.

Costifier da dijitalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan çok fonksiyonlu ve işlevsel bir yapay zekâ yazılımıdır. Üretim süreçlerinin yanı sıra satın alma süreçlerinde de yüksek verimlilikle ilerleyiş Costifier ile mümkündür. Costifier ile bu süreçleri kısaltabilir, satın alma planı oluştururken en doğru kararları alabilirsiniz. Costifier ile daha teklifleri almadan her üretici için en optimal ve rasyonel maliyet öngörüsünü elde edebilirsiniz. Böylece tedarik zincirinizin sorunsuz ilerlemesi için gereken tüm kriterleri elde etmiş olursunuz.

İşletmenizin dijitalleşme açısından gelişmesi çok önemlidir. Detaylı bilgi, tedarik süreçlerini kolay yürütmek ve etkili bir yazılım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.