Dijital Dönüşümün 5 D'si

Dijital Dönüşümün 5 D'si

Dijital dönüşüm, günümüz ekonomisinde ortak bir tema haline geldi ve kurumsal değişim çabalarının çoğunu yönlendirdi. Dijital dönüşümler, genellikle tüm organizasyonu etkileyen karmaşık girişimlerdir. Bu karmaşıklık göz önüne alındığında, çabaları tamamı başarılı değildir.

Dijital dönüşümler zorludur ve her zaman başarılı değildir. McKinsey tarafından yapılan araştırmada, dijital dönüşümlerin %20'sinden daha azının hem kısa hem de uzun vadede performansı iyileştirdiğini gösterdi.

Aşağıdaki beş alana odaklanan firmalar, dijital dönüşüm için daha büyük bir şansa sahip olacaklardır.

Dijital Olgunluk

Dijital olgunluk, bir kuruluşun genel dijital yeteneklerini ifade eder.

Bir organizasyonun ne kadar "dijital olarak olgun" olduğunu ölçmenin tek bir doğru yolu yoktur. Çoğu iş modelinde olduğu gibi, konuyla ilgili farklı bakış açıları vardır.

Araştırmalara göre, dijital olarak olgun şirketleri karakterize eden birkaç özellik vardır, bunlar:

• Uzun vadeye yayılan stratejik planlama vizyonları

• İşyerlerinin nasıl organize edildiği ve iş gücünün nasıl işbirliği yaptığı konusunda sistematik değişimler

• Yenilikleri sürekli denemek ve ölçeklendirmek

• Çalışanlara yeni dijital beceriler öğrenme fırsatı sağlamak

• Vizyona ve dijital stratejilere liderlik etme becerisine sahip liderleri çekmek

Dijital olgunluk, dijital dönüşümler için önemli bir hedeftir, ancak tam dijital olgunluğa ulaşmanın yolu kolay değildir ve çaba gerektirir.

Dijital Yol Haritası

Dijital yol haritası, bir kuruluşun dijital olgunluğa ulaşmak için atması gereken adımları özetlemektedir. Bu süreci tanımlayan bir dizi çerçeve ve model vardır.

Dijital dönüşüm için kullanışlı genel çerçeve, dijital dönüşümlerin beş aşamadan geçtiğini öne sürmektedir.

• Strateji

• İş modeli

• Yetenekler

• İşletim modeli

• İnsan süreçleri ve teknoloji

Dönüşümü başarılı bir şekilde hızlandırmak için bu üç alana odaklanılması gerektiği de belirtilmektedir: çevik bir zihniyet, dijital benimseme ve müşteri başarısı.

Dijital dönüşüm, firmaların düzenli ve doğru yolda kalmasına yardımcı olabileceğinden, bunun gibi bir yol haritasından yararlanmak çok önemlidir.

Dijital Strateji

Pek çok uzman, dijital öncelikli bir işletim modeline giden yol için "kestirmenin" imkansız olduğuna dikkat çekiyor.

Kuruluşun stratejisi bu işletim modeliyle uyumlu değilse, uygulama çalışanlardan dirençle karşılaşabilir ve hatta iş değerini olumsuz etkileyebilir.

Dijital dönüşümlerin kuruluşun stratejisiyle uyumlu kalmasını sağlamak için şunların önemli olduğu öne sürülmektedir:

• Kuruluşların stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için gereken yetenekleri belirleyin

• Bu yetenekler için kaynaklar bulun veya geliştirin

• Kaynakları organizasyonun en verimli bölümlerine tahsis edin

• Müşterilerden ve çalışanlardan nasıl daha iyi sonuçlar alacağınızı öğrenin

• Kısacası organizasyonun genel stratejisini dijital dönüşüm gündemi ile eşleştirin ve dijital değişimlerin bu gündemi tamamen desteklemesini sağlayın

Dijital Beceriler

Yeni dijital girişimler; kaçınılmaz olarak yeni süreçlerin, yeni araçların, yeni stratejilerin ve yeni düşünme biçimlerinin uygulanmasını gerektiriyor.

Bu nedenle, çalışanlar bu değişikliklere ayak uyduracak doğru becerilere sahip olmalıdır.

Bununla birlikte, dijital beceri açığı genişliyor ve kuruluşlar dijital dönüşüm girişimlerini tasarlarken bu boşluğu düzgün bir şekilde hesaba katmazlarsa, çalışanlar bu programları ileriye taşıyacak yeteneklere sahip olmayacaklar.

Eğitim, çalışanların yalnızca dijital dönüşüm çabalarını hayata geçirmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda:

• Günlük üretkenliği artırır

• İşyeri deneyimini geliştirir

• Daha yetenekli çalışanları çeker ve elinde tutar

Dijital Benimseme

Dijital benimseme, kullanıcıların dijital araçları amaçlandığı gibi ve en kapsamlı şekilde kullanma becerisini kazandığı bir duruma ulaşmak anlamına gelir. Dijital benimseme başarılı bir dönüşümün temeli olarak değerlendirilmektedir.

Başarılı benimseme şu anlama gelir:

• Yeni araçları, iş akışlarını ve süreçleri benimsemek

• Dijital öncelikli bir zihniyet, tutum ve kültürü benimsemek

• Dijital merkezli çalışma modellerini ve iş modellerini benimsemek

• Dijital dönüşüm çabalarını mümkün kılmak her şeyden önce yetenekli ve ilgili bir iş gücüne sahip olmaya bağlıdır.

Bir dönüşüm çabasından en iyi sonuçları elde etmek için bir dijital benimseme stratejisi uygulamak ve doğru dijital araçlardan yararlanmak önemlidir. Bu kapsamdaki araçlardan biri olan Costifier ile ilk adımı atabilirsiniz.