Pandemi Sonrası İmalat Sektörü İçin Öngörüler

Pandemi Sonrası İmalat Sektörü İçin Öngörüler

Dünya COVID-19'un iş ve günlük yaşam üzerindeki etkisiyle boğuşurken, pandeminin ekonomi, istihdam ve endüstri için ne kadar çalkantılı geçtiği hakkında görüş bildiren çalışmaların sayısı oldukça fazla. Daha önceki blog yazılarımızda bu etkileri incelemiştik. Bu blog yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca Google tarafından yapılan bu araştırmayı da okuyabilirsiniz. Covid-19’un imalat sanayindeki etkileri ve yarattığı fırsatlara da buradan göz atabilirsiniz.

Ancak, 2021 ve sonrası için özellikle imalatta iyimser olmak için nedenler var. Ekonomik belirsizlik bir yanında benzeri görülmemiş tedarik zinciri kesintileri, üreticiler için kılık değiştirmiş bir nimettir ve çoğu zaman durgun olan endüstriyi hareket etmeye teşvik eder. Her zamankinden daha hızlı ve daha esnek hale gelir. Endüstriyi ilerlemeye doğru itecek bir yıl varsa, o da bu yıl olacaktır.

2021 ve sonrası için imalat, liderlerinin ilerici değişimi nasıl gördükleri konusunda gerçekleştirilmemiş vizyondan pratik gerçekliğe temel bir değişim görecektir. Sonuç olarak, daha çevik ve daha esnek bir sektör ortaya çıkacaktır. İşte bazıları uzun süredir yapım aşamasında olan bazıları ise pandemi etkisinden kaynaklan endüstrinin gelecek yıllarda gelişeceğini gösteren beş değişim:

Yerelleştirilmiş üretime geçiş göreceğiz

Pandemi sonrası endüstriyel imalat sektörü, küresel tedarik zincirlerini tehdit edecek ve üreticileri üretim faaliyetlerini müşteriye daha yakın hale getirmeye teşvik edecek şekilde yönlendirilecektir. Gelecekte üreticiler, daha hızlı pazara sunma süresi, daha düşük işletme sermayesi, hükümet politikaları ve artan esneklik dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üretim yerlerini yeniden seçmek etmek isteyecekler. Bu kolay veya bir gecede olmayacaktır. Doğal olarak, üretici ne kadar büyük olursa, herhangi bir yeniden anlaşma süreci o kadar uzun olacaktır. Ancak pandeminin zorlukları bu tür bir üretimin benimsenmesinde daha fazla aciliyet yarattı.

Fabrikanın dijital dönüşümü hızlanacak

Pandemi, üreticilere emeğe güvenmenin, fiziksel alana erişimin ve mal üretmek için dünyanın dört bir yanındaki merkezi fabrikaların kırılganlığını hatırlattı. Neyse ki, ileri teknolojinin (sensörler, makine öğrenimi, PLM, robotik, bulut bilişim(SaaS), uç bilgi işlem, ERP ve 5G ağ altyapısı) onu benimseyen üreticiler için tedarik zinciri esnekliğini artırdığı kanıtlanmıştır. Üretim hatları benzersiz bir dizi zorluk sunarken, teknoloji şirketleri, endüstri fabrika operasyonlarını çeşitlendirmeleri ve daha dayanıklı olmak için Endüstri 4.0 teknolojisini benimsemeleri gerektiğini fark ettiğinden, bu ilerlemelere odaklanmaya devam edecek.

Üreticiler, müşterilerden giderek artan yüksek beklentilere cevap verecek

Artan ürün talebiyle birlikte üreticiler, yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı, daha verimli ve her zamankinden daha düşük maliyetle üretmek için daha fazla baskı altında olacaktır. Üreticiler ve müşteriler arasındaki ilişkide de bir değişiklik göreceğiz. Genel olarak, müşteri hizmetleri, kişiselleştirilmiş deneyimlere, radikal şeffaflığa ve hızlı yanıta öncelik veren şirketlerle bu süreçte ileriye sıçrayacaktır.

Müşteriler bu tür bir hizmete alıştıkça ve aynı deneyimi imalatçı ortaklarından da talep edeceklerdir. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, daha fazla üreticinin yüksek zorluklu/düşük hacimli üretimi, uzun süredir endüstriyi tanımlayan seri üretimden 180 derecelik bir değişimi ve veriye dayalı içgörü ve deneyimlere daha fazla odaklanmayı benimsediğini göreceğiz.

İş gücüne yapılan yatırımın arttığını göreceğiz

Üretimin tüketiciye yaklaşması ve ileri teknolojinin fabrikada temel dayanak noktası haline gelmesi ile birlikte, üreticilerin bu geçişte daha fazla yönetim kabiliyeti kazandığını ve fabrika çalışanları için daha iyi, daha yüksek ücretli işler yarattığını göreceğiz. Üreticiler, dümende yeni bir idare ile ekonomik iyileşme ve istihdam yaratmaya odaklandıkça, bu endüstri için büyük bir öncelik olacaktır.

Sürdürülebilirlik odak noktası olacak

Üretim, uzun zamandır çevre kirliliğine en önemli katkıda bulunanlardan etkenlerden biri olmuştur. Bilime ve çevreye öncelik veren yeni bir yönetimle, daha verimli fabrikalar aracılığıyla üretimi daha sürdürülebilir hale getirme çabalarının yeşil işler yaratmaya ve endüstrinin yüksek hacimli atıklarını azaltmaya odaklanmasını bekleyeceğiz. Daha küçük, yerel ve enerji verimli fabrikalardan oluşan dağıtılmış bir ağ, müşterilere ulaşım yollarını kısaltarak, insan operatörlere olan bağımlılığımızı ortadan kaldırarak, atıkları azaltarak ve endüstrinin genel karbon ayak izini azaltarak enerji tüketimini azaltacaktır.

İmalat tarihsel olarak, “yavaş ve istikrarlı” olmasına rağmen sürekli değişim halinde olan bir endüstridir. Pandeminin etkileri ile, 2021 ve sonrasında hem pazarlara hem de tüketicilere daha duyarlı ve uyarlanabilir bir endüstrinin evrimini görmeye başlayacağız ve bizi 2020 öncesine göre daha iyi bir sektörle baş başa bırakacak.